Chính sách hoàn tiền

MuaLike.Net áp dụng chính sách trả đơn hàng và hoàn tiền đối với các khách đã đặt hàng, cụ thể áp dụng như sau:

1. Chính sách áp dụng:

  • Áp dụng đối với trường hợp fanpage hoặc bài viết bị tụt tất cả like, comment, sub.
  • Thời gian chấp nhận trả và hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày hoàn thành.

2. Điều kiện hoàn trả:

  • Khách hàng đã thanh toán 100% chi phí.
  • Thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.

3. Cách thức trả đơn hàng và nhận hoàn tiền:

Chat zalo với hotline của chúng tôi để hoặc hỗ trợ hoàn trả.