Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân

Theo mặc định, mọi người đều có thể bình luận về bài viết công khai của bạn dù không theo dõi bạn. Để thay đổi cài đặt này, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để thay đổi những ai có thể bình luận về bài viết của bạn nhé.

Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook

Để điều chỉnh tất cả mọi người đều có thể bình luận về bài viết, Khi đăng nội dung nào đó lên Facebook, bạn sử dụng bộ chọn đối tượng để chọn người có thể thích hoặc bình luận về nội dung đó.

Điều chỉnh đối tượng bài viết trên điện thoại
Điều chỉnh đối tượng bài viết trên điện thoại
Điều chỉnh đối tượng bài viết trên máy tính
Điều chỉnh đối tượng bài viết trên máy tính

Nếu bạn tạo bài viết công khai, theo mặc định, mọi người đều có thể thích hoặc bình luận, ngay cả những người không theo dõi bạn.

Ngoài ra, bạn còn cần làm thêm các bước dưới đây để cài đặt quyền riêng tư về bài viết công khai trên Facebook, các bước dưới đây bạn chỉ cần thực hiện 1 lần duy nhất mà thôi.

Trên điện thoại di động

Nhấn vào biểu tượng 3 gạch ngang ở trên cùng (Điện thoại android) hoặc dưới cùng (Điện thoại iphone) bên phải Facebook.

Cuộn xuống và nhấn vào Cài đặt.

Điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân
Điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân

Bên dưới phần Quyền riêng tư, nhấn vào Bài viết công khai.

Điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân
Điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân

Trong phần Ai có thể theo dõi tôi, hãy nhấn vào Công khai.

Điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân
Điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân

Bên dưới Bình luận về bài viết công khai, nhấn vào một trong những lựa chọn sau:

Điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân
Điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân

Công khai: Bao gồm mọi người, kể cả những người không theo dõi bạn.

Bạn của bạn bè: Bao gồm tất cả bạn bè của bạn và bạn bè của họ.

Bạn bè: Bao gồm bạn bè của bạn trên Facebook. Nếu ai khác được gắn thẻ trong bài viết, đối tượng cũng sẽ bao gồm cả những người đó và bạn bè của họ.

Trên máy tính

Nhấp vào biểu tượng mũi tên ở trên cùng bên phải Facebook.

Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân
Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân

Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư, sau đó nhấp vào Cài đặt.

Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân
Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân

Nhấp vào Bài viết công khai ở bên trái.

Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân
Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân

Đi đến Ai có thể theo dõi tôi và nhớ chọn Công khai.

Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Bình luận về bài viết công khai.

Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân
Cách điều chỉnh người có thể bình luận về bài viết trên Facebook cá nhân

Chọn đối tượng được phép bình luận về bài viết công khai của bạn:

Công khai: Bao gồm tất cả mọi người, kể cả những người không theo dõi bạn.

Bạn bè: Bao gồm bạn bè của bạn trên Facebook. Nếu ai khác được gắn thẻ trong bài viết thì đối tượng mở rộng đến cả những người được gắn thẻ đó và bạn bè của họ.

Bạn của bạn bè: Bao gồm tất cả bạn bè của bạn và bạn bè của họ.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://www.facebook.com/help/1625371524453896

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *